LMB Capital S.A.


LMB Capital Spółka Akcyjna

Informacje ogólne

Informacje ogólne Spółki


LMB Capital Spółka Akcyjna

REGON: 301314607 • NIP: 7811846378 • KRS: 0000345477

Przedmiotem działalności LMB Capital Spółka Akcyjna jest działalność holdingów finansowych.

 

 

 

Ogłoszenia, komunikaty, raporty bieżące i okresowe


Ogłoszenia

 

Liczba ogłoszeń: 5

WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI

NR 5/2020 Z DNIA 21 GRUDNIA 2020 r.

Szanowni Państwo,

LMB Capital Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Poznaniu (zwana dalej "Spółką"), niniejszym na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich Akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich obowiązkowej dematerializacji.

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki pod adresem: ul. Bóżnicza 15 lok. 6, 61-751 Poznań, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 9.00 – 17.00.

 

Załącznik do pobrania: skan wezwania w formacie PDF (194 kB)

WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI

NR 4/2020 Z DNIA 2 GRUDNIA 2020 r.

Szanowni Państwo,

LMB Capital Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Poznaniu (zwany dalej "Spółką"), niniejszym na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich Akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich obowiązkowej dematerializacji.

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki pod adresem: ul. Bóżnicza 15 lok. 6, 61-751 Poznań, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 9.00 – 17.00.

 

Załącznik do pobrania: skan wezwania w formacie PDF (194 kB)

WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI

NR 3/2020 Z DNIA 12 LISTOPADA 2020 r.

Szanowni Państwo,

LMB Capital Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Poznaniu (zwany dalej "Spółką"), niniejszym na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich Akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich obowiązkowej dematerializacji.

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki pod adresem: ul. Bóżnicza 15 lok. 6, 61-751 Poznań, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 9.00 – 17.00.

 

Załącznik do pobrania: skan wezwania w formacie PDF (196 kB)

WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI

NR 2/2020 Z DNIA 26 PAŹDZIERNIKA 2020 r.

Szanowni Państwo,

LMB Capital Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Poznaniu (zwany dalej "Spółką"), niniejszym na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich Akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich obowiązkowej dematerializacji.

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki pod adresem: ul. Bóżnicza 15 lok. 6, 61-751 Poznań, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 9.00 – 17.00.

 

Załącznik do pobrania: skan wezwania w formacie PDF (196 kB)

WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI

NR 1/2020 Z DNIA 30 WRZEŚNIA 2020 r.

Szanowni Państwo,

LMB Capital S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Poznaniu (zwany dalej "Spółką"), niniejszym na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich Akcjonariuszy Spółki, do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich obowiązkowej dematerializacji.

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki pod adresem: ul. Bóżnicza 15 lok. 6, 61-751 Poznań, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 9.00 – 17.00.

 

Załącznik do pobrania: skan wezwania w formacie PDF (197 kB)

 

Raporty

 

W chwili obecnej brak raportów.

 

Kontakt


 
Adres korespondencyjny Spółki:
 
LMB Capital S.A.
ul. Bóżnicza 15 lok. 6
61-751 Poznań
Poland
 

Wróć na początek